Kategorie

1. Práca v kancelárií má často za následok priberanie. Čím je to spôsobené?

Prebytočné priberanie je znakom stereotypného života, prejavom vyhasnutia a tendenciou k pasivite. Pár kíl navyše môže byť znakom pôžitkárstva a aj prejavom zdravého dobre tráviaceho organizmu, pokiaľ sa človek aj hýbe, teda vydáva fyzickú aktivitu. Zároveň v ňom pulzuje život. Bez ohľadu, či človek pracuje v kancelárií alebo inde k obezite sa dopracováva prevažne svojim nespokojným životom, postupnou apatiou a stratou svojej integrity a samozrejme sebavedomia. Jedlo spĺňa jediný životný pôžitok a tak nahrádza chýbajúcu lásku, úspech, spontánnu radosť. Zaliepa nevyriešené problémy a zakrýva nevyriešené konflikty. Tiež pomáha odďaľovať riešenia dôležitých vecí. Potom už človek stráca svoje hranice, nespokojnosť sa prehlbuje, vôľa a motivácia ochabuje. Človek je obalený v tuku v ktorom je množstvo zármutku a bezradnosti.

2. Je dôvodom priberania len slabá vôľa či nesprávne nastavená psychika alebo je to niečím iným?

Život je aktivita, teda pohyb, pričom     pasivita je nehybnosť a apatické spomaľovanie všetkých funkcií. To je prejavom straty motivácie, teda chuti do života. Stráca sa vitalita, životná sila, ktorá núti organizmus napredovať, čo znamená ísť za svojimi cieľmi, milovať a občas jasne ostatným určiť, kde sú hranice za, ktoré už nik nemôže. Práve obezita je strata vlastných hraníc, ktoré sú nahradené mäkkou ochabnutosťou a agresiou otočenou proti vlastným silám..

3. Ako sa v práci nastaviť po psychickej stránke, aby sme sa priberaniu vyhli?

Ak si uvedomíme, že obezita je potieranie vlastných hraníc, tak tam treba aj začať:

  • Uvedomiť si, kto som, čo cítim. Ako vnímam svoje telo. Prečo som dovolil tak zanedbať svoju telesnú schránku.
  • Nájsť v sebe nevyriešené konflikty. Uvedomiť si ako reagujem v medziľudských kontaktoch. Zistiť, či môj psychický problém priberania je o nevypovedanom hneve alebo o zajedajúcom zármutku, či o nesplnených životných túžbach.
  • Podľa zistení sa zamerať v sebe nato, čo je skutočne zanedbané. Zvýšiť starostlivosť o seba svoje telo i dušu s uvedomením si seba ako hodnotného človeka a rešpektovať, že začiatky môžu byť ťažké.
  • Prejsť ku konkrétnym zmenám, čo znamená vytvoriť si vlastný, svojmu telu osožný a prospešný jedálniček, ktorý rešpektuje individuálne potreby. Postupovať ako pri všetkých závislostiach a stanoviť si režimovú liečbu. To znamená, že treba vytvoriť pravidlá stravovania aj pohybu, ktoré keď sa zvnútornia, tak sa stávajú najúčinnejšou pomôckou.

4. Ako naopak posilniť psychiku, aby sme začali aj popri sedavom zamestnaní chudnúť?

Sedavé zamestnanie jednoznačne vyžaduje protipól a tým je pohyb, ktorý by mal byť zmysluplný. Najideálnejšia je fyzická práca alebo šport, ktorý prináša radosť a uspokojenie. Tam je na začiatku dobré si uvedomiť, že treba prepnúť princíp myslenia, čo znamená, že na všetky komplikácie (napr.“nemám čas“) treba nahliadať len ako na prekážky, ktoré treba zdolať a nájsť možnosti, ktoré vždy existujú.

5. Ak chceme chudnúť (vo všeobecnosti) – čo naša psychika potrebuje?

Poznanie, že cieľom nie je schudnúť, ale poznať samého seba, svoju normu, prijať sa a nikdy naozaj nikdy nepodľahnúť žiadnej diéte. To znamená, že poznať princíp chudnutia, ktorý je založený na pocite viny a vždy vedie len k obezite. Je založený na závislosti, čiže nutkaniu uspokojiť svoju akúkoľvek potrebu svojou závislou dávkou, v tomto prípade jedlom. Na podporu tejto závislosti sú diskusie o chudnutí sprevádzané diétami. Preto „chcenie chudnúť“ je len začarovaný kruh a nikam nevedie. Pointa bytia tým, čím človek v svojej podstate je, spočíva v  hľadaní svojej vlastnej odpovede a všetky ostatné odpovede zvonka sú len pomôckou k dosiahnutiu svojej spokojnosti. 

6. Ktoré pohlavie, veková kategória a skupina sú na takéto priberanie najnáchylnejšie?

Je to veľmi individuálne, faktom však zostáva, že pokiaľ sa rozhodne muž pracovať na svojej postave, vďaka svalovej dispozícií je podstatne úspešnejší.

7. V prípade, že náhle zmeníme životný štýl aj na pracovisku a začneme chudnúť, ako sa k tomu môže postaviť okolie?

Vždy keď sa človek pokúsi o nový rozmer svojho života a najmä pokiaľ chce presadiť zmeny, ktoré nie sú akceptovateľné pre zvyšok spoločnosti, musí presadiť svoju jedinečnosť a zotrvať. Pričom podstata nie je schudnúť, to je nezmyselný cieľ. Po istom čase nastáva rešpektovanie zmien a aj človeka samotného, lebo dokázal, že jeho rozhodnutia sú platné. 

8. Je vhodné zapojiť do nášho chudnutia aj okolie v práci? (Do chudnutia sa pridá aj kolegyňa alebo bude kontrolovať naše stravovanie a podobne...)

Je to možné, ale len ako okrajový program, ktorý môže pomôcť tým druhým, nie nám samotným. Zbaviť sa závislosti, znamená nezávisle rozhodnutia, ktoré sú výsostne zamerané na seba.