Psychologické poradenstvo alkoholizovaných vodičov

Psychologické poradenstvo alkoholizovaných vodičov absolvujú podľa § 91 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, a to v rozsahu zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke tí vodiči, ktorým bol nameraný alkohol za volantom a podrobili sa psychiatrickému vyšetreniu na určenie závislosti/nezávislosti od alkoholu. Psychologické poradenstvo pozostáva zo 4 stretnutí, ktoré sú trojhodinové 45 alebo 60 min je stanovená jedna hodina a záverečný pohovor, ktorý je individuálny a a bsolvuje ho účastník na záver posledného štvrtého stretnutia. Poradenstvo je zo zákona skupinové, pričom má charakter psychoterapeuticko- poradenský, metodický a je tématizované. Podmienkou absolvovania je aktívna účasť bez záverečného testovania.

Treba si so sebou priniesť:

  1. Občiansky preukaz
  2. Rozhodnutie z polície o povinnosti absolvovať psychologické poradenstvo
  3. Polplatok 250€ za celé poradenstvo plus výstupný pohovor

Na záver poradenstva účastník dostáva doklad o absolvovaní odborného poradenstva.