Psychologické vyšetrenie vodičov VRZ a ADR

Psychologické vyšetrenie vodičov VRZ a ADR Vodiči ADR prepravujú nebezpečné látky (jedovaté, horľavé, rádioaktívne, ohrozujúce životné prostredie). Vodiči VRZ sú vodiči s právom prednostnej jazdy (majáky).

Okrem štandardného psychologického vyšetrenia vodičov musia absolvovať navyše test periférneho vnímania, ktoré sa vykonáva v špecializovaných psychologických pracoviskách, medzi ktoré je zaradená i táto ambulancia.