Skupinová terapia

Ten, kto prežíva pri rozhovore s druhými ľuďmi napätie vie, že by hovoril a reagoval úplne ináč, ale nevie, prečo to niekde viazne. Niekto si svoje vážne problémy vyriešil v individuálnej psychoterapii, ale v spoločnosti sa stále cíti stratený, nesmelý alebo nepochopený. Problémy môžu byť naozaj pestré.Opakované zlyhávanie vo vzťahu. Sťažená adaptácia v práci.

 V skupine si účastníci nastavujú zrkadlo a tým si pomáhajú usporiadať osobné hranice, v ktorých sa potom učia spontánne pohybovať bez toho, aby narúšali hranice iných a zároveň sa naučia vytvoriť bližšie medziľudské väzby. Obraz pestrosti problémov a prežívania ostatných členov v skupine pomáha členom v individuálnom osobnostnom raste. Optimálny počet klientov je 8 až 12. Podľa počtu záujemcov bude skupina otvorená i viac krát do roka. Dĺžka trvania je 6 mesiacov. Skupina bude uzavretá (po zahájení skupiny už nebude možné prijať ďalšieho účastníka) pre zachovanie intimity a dôvery v skupine.

 

Plán stretnutí:

Kedy:  bude dohodnutý pred  zahájením skupiny 
Trvanie: 1x do týždňa 90min. stretnutie 
Cena kurzu:  7€  jedno stretnutie (90 min.)


Prihlasovať sa možno priebežne na tel.č: 0905 205 109