Ako byť úspešný

Existuje niečo ako naladenie sa na vlnu úspechu? Psychika je veľmi silný nástroj. Často sa hovorí, že ovplyvňuje naše zdravie, choroby, všetko. Je možné psychikou vplývať aj na to, či budeme, alebo nebudeme úspešný? Sú vlastnosti, ktoré človeka priamo predurčujú k úspechu? Ktoré by ste za také označili? Mnohým ľudom motivačné semináre, viac ublížili ako pomohli? Stretli ste sa v praxi s takýmito prípadmi? Stať sa úspešným človekom znamená mať okolo seba auru sily, odvahy a bezpečia. Vidieť svet ako príležitosť, nie ako hrozbu. To je balíček, ktorý dostáva dieťa od osobnostne kvalitných rodičov.

Je to taký rozprávkový balíček, ktorý je možné rozbaliť kedykoľvek v živote. Je bezodný a nezničiteľný. Sebavedomie je štruktúra charakteru, čo znamená, že človek sa môže slobodne rozumne  rozhodovať bez nánosov strachu a osobných neistôt. Matka svoje dieťa miluje, rešpektuje chráni a dáva mu hranice ako stabilné pravidlá, ktoré ho budú sprevádzať celý život a otec tým, že podporuje matku a potvrdzuje svoje dieťa láskavou prísnosťou a nekompromisnosťou v pravidlách, tak mu dávajú jednoznačné poznanie svojej hodnoty.  

Pokiaľ sa dieťa narodí do rodiny, ktorá je osobnostne slabšia a chýbajú mu odkazy rodičov formujúce jeho sebaúctu, tak môže byť akokoľvek  šikovné, nemôže dosiahnuť úspech z jednoduchého dôvodu, ktorým je „prekliatie“ vo forme myšlienok:...“nezaslúžim si..., som nula..., som nikto..., druhí sú lepší, sám to nedokážem...“. To je ich balíček, ktorý veľmi prácne, často aj s pomocou psychoterapie musíme otvoriť, vytriediť a doplniť náhradnými formulkami, ktoré treba zasadiť a dôsledne pestovať.  Preto na vlnu úspechu treba nastúpiť pripravený.

Preto môžu motivačné semináre niekoho naštartovať a vnuknúť nové stratégie správania a niekoho možno položiť na lopatky. Nemožno predsa nasadiť niekomu zlatú korunu na zavšivavenú hlavu, dať mu žezlo do ruky nakazenou leprou. Stačí tak málo k úspechu...najskôr uzdraviť.“