Profesný životopis
1993 - 1998 štúdium psychológie na Trnavskej univerzite Diplom
1998 - 2003 diplom z psychoterapeutického výcviku PCA Diplom
1999 - 2004 práca klinického psychológa v PNPP Pezinok  
1999  certifikát z psychodiagnostickej metodiky ROR Certifikát
2004 - 2008 práca psychológa a psychoterapeuta v PPP Pezinok  
2005 rigorózna skúška z klinickej psychológie Diplom
2007 špecializačná skúška (atestácia) z odboru klinická psychológia Diplom
2007 - 2009 kurz hypnózy (prof. Kratochvíl) Osvedčenie
2008 - doteraz NZZ-Psychologická ambulancia  
2009 - 2010 kurz dopravnej psychológie Certifikát
2012 Výcvik v EMDR Certifikát
  • členka SPS
  • zapísaná v zozname psychoterapeutov ( SPS )
  • členka komory psychológov
  • licencia na výkon zdravotníckeho povolania v kategórii iný zdravotnícky pracovník v povolaní psychológ pre:
    • odbor klinická psychológia
    • odbor dopravná psychológia
    • certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia