Emdr

EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing)

Človek vystavený zvlášť ťaživej situácií ako je prepadnutie, znásilnenie alebo autonehoda, smrť blízkej osoby, traumatizujúce operácie, vážne ochorenia, zle zaobchádzanie, alebo je konfrontovaný s utrpením a smrťou ako sú napr. zdravotnícki pracovníci či prípadne je s takouto situáciou konfrontovaný ako svedok, môže byť v smrteľnom ohrození alebo ohrození svojej integrity, môže vykazovať známky PTSP (posttraumatickej stresovej poruchy):

nadmerná excitácia a citlivosť, poruchy spánku, problémy so sústredením sa, nadmerná bdelosť, strachová reakcia, pretrvávajúca dysfória, chronické suicidálne myšlienky, zmeny vedomia, narušené vnímanie seba, narušené intímne vzťahy, nedôvera, izolácia, beznádej a zúfalstvo, flashbacky (znovu prežívanie traumatizujúcej spomienky akoby bola aktuálna), sebaznehodnocujúce myšlienky .

Často si človek nepamätá okolnosti a dokonca ani traumatizujúce udalosti, nastáva vytesnenie toho zaťažujúceho, ale prejavy PTSP sú v plnom prúde s tým, že nerozumie symptómom a je nešťastný. Veľmi často je disociovaný, nemôže zažívať adekvátne emócie k danej udalosti (napr. smrť najbližšieho ) a len tak faktograficky popisuje udalosť akoby o nič nešlo.

Ľudský organizmus má schopnosti vysporiadať sa s rôznymi útrapami aj prirodzenou fyziologickou cestou, ale v hraničiacich prípadoch alebo v prípadoch ohrozenia ktoré sú opakujúce, či dokonca opakujúce v detskom veku, kedy sa mozog rýchlo a intenzívne vyvíja, môžu nastať rôzne poškodenia, ktoré sa prejavujú v správaní a znemožňujú normálne fungovanie a tvorenie medziľudských vzťahov. Pokiaľ je dieťa neustále traumatizované, tak v rámci prežitia ťažkých podmienok jeho organizmus aktivuje obranné mechanizmy a zároveň postupne nastáva útlm až vyhasínanie už naučených vzorcov. Preto čím rannejší vek poškodzovania, tým horšie následky v prejavoch a rôzne ťažké poruchy osobnosti v dospelosti.

EMDR je technika, ktorá má vysokú účinnosť pri rôznych traumách, strachoch, ale aj fóbiách. Pracuje na prirodzenom princípe pohybe očí v spojení terapeuticky spracovávaných myšlienkach viažúcich sa na východziu udalosť, ktorá spôsobuje ustrnutie človeka. Ide o narušenie nesprávnych vzorcov myslenia a nahradenie ich novými a zároveň zosúladenie adekvátneho emocionálneho znovuprežitia, čo umožní uložiť traumatickú udalosť do spomienok. Udalosť prestáva byť obťažujúca. Človek môže začať znova šoférovať, tešiť sa zo života, normálne sexuálne fungovať, prežívať intímne vzťahy, konečne bez strachu spať, môže byť spontánny, nastáva úľava a vysporiadanie sa s minulosťou.

Moja skúsenosť s taraumatizovanými klientmi je, že veľmi často dokážu využiť ten zdravý potenciál sily ľudského organizmu a majú schopnosť prirodzenou cestou spracovať, odbolieť i keď rôzne dlho a znovu pokračovať v plnohodnotnom živote. Problémom sú dlhotrvajúce záťaže, potláčanie adekvátných emócií a prirodzené odžitie zlého. Ale najčastejšie je traumatizovaná obeť poškodená prístupom ľudí, ktorí  s ňou necitlivo komunikujú. Rodičia môžu bagatelizovať, znevažovať, zdravotný personál a polícia je necitlivá až brutálna k obeti.

V takom prípade sa trauma zafixuje ako niečo, čo už je nezvládnuteľné pre organizmus práve poškodeného človeka. Viem, že nie je jednoduché rozhodnúť sa navštíviť psychológa a ten prvý krok je niekedy ako vystúpiť na najvyššiu horu sveta. Preto chcem vyjadriť úctu svojim klientom. Zato, že sú ochotní rozbaliť ten balík a tak intenzívne pracovať a hľadať spôsob skvalitnenia svojho života. Patrí to všetkým klientom, ktorí mali odvahu a rozhodli sa psychoterapiou dostať svoj život z pasce a rozvinúť  svoju osobnosť. Teším sa, že môžem klientom ponúknuť túto techniku, ktorá môže tak radikálne zlepšiť život.