Cenník
 

od 8:00 do 16:00

od 16:00 do 17:00

od 17:00 do 19:00

Poradenstvo  (50 min) jednotlivci

60 €

70 €

80 €

Párové poradenstvo  (60 min)

80 €

90€

110€

Psychoterapia jednotl., deti (50 min)

70 €

80 €

90 €

Párová psychoterapia (60 min)

100 €

110 €

140 €

Hypnóza (v rámci psychoterapie alebo poradenstva)

+10€

+10€

+10€

EMDR (90 min)

120 €

   

Psychologické vyšetrenie na zdravotnícke účely

90 €

   

Psychologické vyšetrenie osobnosti

90 €

   

Písomná správa

20 €

   

Individuálne psychologické vyšetrenie vodičov motorových vozidiel

70 €

   

Psychologické vyšetrenie vodičov

Pri vyšetrení viac ako 3 vodičov

60 €

   

Psychologické vyšetrenie vodičov

Pri vyšetrení viac ako 15 vodičov

možnosť individuálnej dohody zľavy v súlade s ustanovením SKP

50 €

   

Psychologické vyšetrenie vodičov VRZ a ADR

80 €

   

Psychologické vyšetrenie vodičov

odobratý vodičský preukaz, priestupky

100 €

   

Odborné poradenstvo

pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu

PRIHLASOVANIE NA tel.: 0905 205 109

300 €

   

Psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS

70 €

   

Psychologické vyšetrenie na zbrojný preukaz

100 €

   

Psychologické vyšetrenie na vysokozdvižný vozík

50 €

   

Cenník platný od 1.3.20204

*Neodhlásenie sa do 24hod. z dohodnutého termínu poplatok 100% ceny