Psychodiagnostika

Načo sa využíva psychodiagnostika?

Diagnostika je ako zaliezť pod kožu a preskúmať celý vegetatívny systém nájsť chybné štruktúry, poukázať na pokazený systém, popísať a pomenovať to, čo sa skrýva v útrobách a navonok nie je vidieť. Je aplikovaná psychologická špecializácia, ktorá využíva rôzne psychodiagnostické metodiky na meranie rôznych psychických javov. Vyhodnocuje sa kvantitatívne aj kvalitatívne. Najrozsiahlejšia je klinicko – psychologická diagnostika, ktorá je zameraná na zistenie možných patológií a psychických porúch napomáha tak v liečbe pacientov  v psychiatrii, neurológií a pediatrii.  Pomáha stanoviť, mieru intelektu, štruktúru osobnosti, celkovú psychodynamiku, extroverziu – introverziu, emocionalitu, organické poškodenia mozgu, podozrenie na začínajúcu psychózu, schizofréniu, depresiu, mániu

Kto môže robiť psychodiagnostiku?

Psychodiagnostiku vykonáva psychológ so  špecializáciou, klinický, poradenský školský alebo pracovný. Využíva pritom metodiky, ktoré laboratórne merajú a stanovujú číselný verifikovateľný výsledok. Častá psychodiagnostika, ale najmä klinická skúsenosť psychológa ho naučí nielen rýchlo kombinovať výsledky v celkový obraz, ale naučí sa porozumieť, čo tie výsledky znamenajú. Pretože psychodiagnostika poskytuje len číselný kód, ktorý treba správne rozlúštiť a vedieť použiť ako vysvetlenie hádanky, aby sa mohla klientovi podať tá správna pomocná ruka.

Môže psychodiagnostika pomôcť psychoterapii ?

Skôr nie, pretože psychodiagnostika je vyhodnocujúca a pátrajúca. Pomáha sa zorientovať skôr vyšetrovateľovi ako vyšetrovanému. Psychoterapia je cennejšia na ceste za sebapoznaním pre klienta. Za istých okolností môže predsa pomôcť aj nejaká tá diagnostická metodika.

Môže psychodiagnostiku robiť aj laik, prípadne sú platné rôzne testy ponúkané internetom?

Testy v rámci zábavy môže robiť hocikto, akurát, že výsledky nemajú žiadnu validitu a sú platné asi ako horoskopy denne ponúkané, zábavné a milo hlúpe. Psychodiagnostika je komplexná a vyžaduje skúsenosť a prax psychológa. Pri celkovom posudku je len číselnou čiastkou v rámci zachytenia krehkého tajomstva, skrytého pod nánosom obranných vrstiev.

Čo vyšetruje dopravný psychológ? 

Dopravný psychológ sa zameriava na úroveň intelektu, organicity, myslenia, ale aj rýchlosti reakcií a pamäťových funkcií. Zaujíma ho i osobnosť a emocionalita.  V každom prípade keďže ide  klinického psychológa  je možné predpokladať, žeby to mal byť jedinec, čo rozumie rôznym povahovým črtám, šoférskej duši, ich strachom, životnej filozofii. Mal by rozumne nahliadať na špecifíká prístupu vodičov v testovej situácií, ktorá je pre nich nová a značne stresujúca.  Tomuto všetkému musí porozumieť a zohľadniť a zároveň vedieť zachytiť patológie, ktoré do premávky nepatria.

O čom sú psychotesty na zbrojný preukaz?

Ide o komplexné klinicko – psychologické vyšetrenie, ktoré často od klinického psychológa bežne požadujú psychiatri, len je doplnené viacerými osobnostnými a výkonnostnými testami navyše. V princípe ide o „odchyt“ počiatočných alebo bežiacich psychóz, depresií, emocionálnej lability a rozumovej nedostatočnosti.