Depresia

Príznaky:

 • nepretržitá smutná nálada
 • strata záujmov a potešenia v činnostiach
 • úbytok alebo prírastok váhy
 • enormná spavosť alebo naopak nespavosť
 • únava a strata energie
 • pocity zbytočnosti a pocity viny
 • narušené myslenie s neschopnosťou sústrediť sa
 • myšlienky na smrť, samovražedné myšlienky a pokusy
 • nízke sebavedomie a pocity beznádeje
 • pesimistický pohľad do budúcnosti
 • negativistický pohľad na všetky situácie aj problémy

 

Spracované podľa DSM-IV, MKN-10

 Zjednodušený a orientačný prehľad môže byť pomôckou v zorientovaní sa toho, čo sa to môže s vami alebo vašim blízkym človekom diať. Prečo ho nepoteší žiadna pozitívna informácia. Ak takýto stav pretrváva a nie je tendencia k zlepšeniu je dôležité vyhľadať odbornú psychiatrickú pomoc. Depresia sa niekedy prejavuje aj pocitmi prázdnoty a môže ísť o existenciálnu krízu straty zmyslu života. To je životná kríza, ktorá núti človeka premýšľať o splnohodnotnení jeho žitia. U niekoho môže byť v prevahe negativizmus, nespokojnosť až agresívne správanie voči blízkym, priateľom, ale aj iným. Rôzne prejavy závisia od osobnostných dispozícií.