Majte sa radi

3 otázky pre PhDr. Miroslavu Murárikovú

 

Aká dávka sebavedomia je ta správna a zdravá?

Sebavedomie nemožno dávkovať ako vitamíny. Dieťa sa narodí s vrodenou schopnosťou prijímania seba takého aké je bez nejakej hodnotiacej funkcie. Tú mu dajú až rodiča vo forme upozornení, príkazov, ale aj podporného správania a pochvál. Podľa toho sa učí, čo je dobré a čo nesprávne. Lenže správne sebavedomie je o tom, že svoju vlastnú hodnotu prijíma takú aká je bez hodnotenia, správa sa spontánne, riadi sa svojim „vnútorným hlasom“ a je imúnny voči hodnoteniu okolia.

 

Aký podiel má na budovaní sebavedomia vizáž a oblečenie?

Ani oblečenie ani vizáž netvorí sebavedomie. Snaha udržiavať určité trendy je skôr niekedy pomôckou zvýšiť si svoju hodnotu, patriť niekam. Je to skôr naopak, sebavedomie sa odráža vo vizáži a v štýle obliekania a rovnako v životnom štýle. Poznať to podľa toho, že ten človek je oblečený akoby v svojej druhej koži a jeho prejavy sú autentické úplne v súlade s jeho osobnosťou bez akéhokoľvek hrania.

 

Kde by ste v ceste za sebeláskou začali vy osobne?

Každá psychoterapia sleduje vyriešenie si svojich vnútorných konfliktov. To znamená poznať sám seba a hlavne prijať v sebe i tie už poznané zložky. Žiť v prítomnosti, ktorú sa snažiť prežiť plnohodnotne. Tešiť sa z čoho sa dá, plakať keď sa chce. Načúvať sama sebe. Rešpektovať sa a nebyť závislá od kritiky aj tej pozitívnej. To stačí na vybudovanie si vlastného priestoru, čo vytvorí i sebaúctu a naozajstný rešpekt okolia.