Obsedantne kompulzívna porucha  

Charakteristickou črtou je úzkosť, ktorá je uvoľňovaná nutkavými myšlienkami až kompulziami, čiže činnosťami a rituálmi, ktoré obmedzujú každodenný život.

Najčastejšie obsesie (myšlienky) a z nich prameniace kompulzie (činnosti):

  • týkajú sa možnosti vlastného znečistenia, kontaminácie, nakazenia sa prenosnou chorobou a kompulzie k nim sú v sústavnom umývaní rúk alebo iných častí tela, veľká spotreba čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
  • strach z katastrofy, zaoberanie sa plynom, elektrikou a pod a následná kontrola elektrospotrebičov, plynového kotla, obrovská neistota a nutkavá kontrola
  • potreba presnosti, symetrie z čoho vyplýva opakovanie a naprávanie nezrovnalostí a vecí
  • religiózne, počítanie, rituálne odriekavanie
  • nutkavé kompulzie, ktoré nemusia mať priamy súvis s obsesiami
  • agresívne obsahy a z toho plynúce neustále kontrolovanie (napr. myšlienka usmrtiť niekoho blízkeho a z toho plynúca obrana neustále ho kontrolovať, aby sa mu niečo „nestalo“)

 

Spracované podľa DSM-IV, MKN-10

Všetci poznáme melódiu, ktorá je taká chytľavá, že sa nám stále plynie mysľou. Určité nutkavé rituály a myšlienky sú normálne. Pri tejto poruchy ide o činnosti a myšlienky, ktoré postihnutý človek nevie zastaviť a pri takom pokuse narastá obrovská forma úzkosti. Výrazne obmedzujú a n