Otázky o sexe

Podľa najnovších výskumov slovenské ženy v rámci hodnotového rebríčka dávajú sex až na 11. miesto. (Kariéra je pred ňou). Podľa iného prieskumu u mužov aj u žien výrazne stúpol počet tých, ktorí uvádzajú, že nemajú žiadnu potrebu sexuálneho vyžitia. Potvrdzuje tento trend aj Vaše skúsenosti z ordinácie? Je súčasný stres najväčším zabijakom sexu? Je naozaj dôvod znepokojovať sa o smerovanie sexuálneho života Slovákov? 

Súčasný stres, vlastne hektický a chaotický život, ktorý je v konečnom dôsledku stereotypný je zabijakom životnej energie. No z postojov klientov v ambulancii nemôžem potvrdiť, žeby sa záujem o sex posúval až do takého úzadia. Ak sa tak u žien deje, zrejme išlo o respondentky s rôznymi sexuálnymi problémami. Za nezáujmom o sex sa v ordináciíí vždy odhalí nejaký iný problém. Tabuizovanie sexuality, potláčanie detskej spontánnosti a živočíšneho prejavu rodičmi, niekedy zneužívanie.  Z takých dievčat vyrastajú prakticky sexuálne mŕtve ženy. Alebo bola sexualita  v rodinách považovaná za niečo navyše, niečo nečisté o čom sa nerozpráva. Niekedy sú to ženy so sklonom k infantilizmu. Je nárast depresívnych porúch a to sa skôr môže odrážať na poklese libida až úplnej straty záujmu o sex. Napokon antidepresíva paušálne užívané výrazne ovplyvňujú sexuálne prežívanie samozrejme v negatívnom smere. 

 

Čo podľa Vás (a Vašich ambulantných skúseností) najviac bráni súčasným ľuďom v plnohodnotnom prežívaní sexu? Je v tom niečo iné, ako dajme tomu pred 50 rokmi, keď bol (podľa všeobecného povedomia) najväčšou „brzdou“ morálka a strach z prekročenia nedovoleného?

Nemyslím si, žeby ľudia nevedeli plnohodnotne prežívať sex. Skôr je možné sa viac priznávať k rôznym problémom a poruchám v tomto smere. Pred 50 rokmi to bola rozhodne zakázaná téma. Plnohodnotný sex neznamená len pohlavný styk, ale aj všetko okolo toho. Zamilovanie sa, sústavné myslenie na toho druhého, vášeň a samozrejme lásku. Toto ľudia nezabudli. Mnoho ľudí dnešnej doby stráca zmysel života, stráca nádej a potom sa sex buď stáva rutinou. Môže byť, ale je úplne bez vášne. Alebo je sex len spôsob uvoľnenia napätia. Muži, ale rovnako i ženy majú promiskuitné vzťahy, pričom ich sexuálne prežívanie je slabé, bez schopnosti vytvoriť plnohodnotný vzťah. Intenzita sexuálneho zážitku je mierna. Je to taká sexuálne-emocionálna frigidita. Existuje množstvo variácií sexuálnych problémov, ktoré ovplyvňujú život človeka a naopak rovnako aj výchova, genetická dispozícia, stupeň libida a štruktúra osobnosti ovplyvní sexualitu človeka.

 

Ako podľa Vás Nežná revolúcia (a s ňou spojený informačný boom) pozitívne i negatívne ovplyvnila vzťah ľudí k sexu a jeho prežívanie?

Ľudia majú dnes oveľa väčšiu  možnosť získať informácie, môžu sa oveľa lepšie zorientovať v problematike. Môžu ľahšie nájsť pomoc. Vedia lepšie pomenovávať sexuálne témy. Zároveň ako je to vo všetkých oblastiach tých informácií je veľa a nie všetky sú pravdivé. Často sa v nich ľudia bezhlavo snažia zorientovať. Priveľké množstvo informácií je ako nepreberná burina a chvíľu trvá, kým sa nájde to pravdivé a informačne užitočné.

 

Dalo by sa povedať, že svetonázor (a teda i názor na sex a sexualitu) väčšiny ľudí je formovaný médiami. Ako hodnotíte úroveň, s akou médiá informujú o sexualite? V čom sú tieto informácie skreslené? A ktorým témam sa médiá podľa vás vyhýbajú úplne?

Médiá veľmi sugestívne a cielene formujú nielen názory, ale aj celkovú atmosféru.  Zdanlivo sú presexualizované, ale v skutočnosti ponúkajú prázdne informácie. Zároveň tvoria model fungovania, ktorý sa stáva normou. Zahŕňa večnú mladosť. Tvrdí, že stačia povrchné vzťahy , je možné hrať sa na úspešného večne. Ponúka nudu, pretože dáva veľa niečoho, čomu sa dá venovať minimálna pozornosť bez toho, aby ostala stopa v pamäti. Zase je to o hľadaní ozajstného od zdanlivého. Na druhú stranu tých informácií keď sa už podaria nájsť je viac a sú otvorenejšie. Médiá sa vyhýbajú realite v snahe vytvoriť ilúziu, ktorú sa potom mnohí ľudia snažia nasledovať v domnení, že je to norma.